Atlas Language School Atlas語言學校

Mirror_atlas
  • 創校於
  • 位於都柏林市中心,俯瞰大運河
  • 全方位的課程,包括考試準備.商業英語.教師培訓及團體課程
  • 優良的設備,包括大型休息室,圖書館,資訊室及餐廳
  • 具有國際交流,學生來自歐洲.亞洲及南美洲

Sidebar_atlas-logo